رییس سازمان بورس: اعطای مجوز به نهادهای مالی

رییس سازمان بورس: اعطای مجوز به نهادهای مالی
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از اعطای مجوز به نهادهای مالی همچون کارگزاری ها و سبدگردان ها خبر داد .
منبع خبر : iribnews.ir