پلمب کارگاه تولید و بسته بندی آب آشامیدنی در قم

یک واحد کارگاه تولید و بسته بندی آب آشامیدنی در قم که در شرایط غیر بهداشتی فعالیت می کرد پلمب شد.
منبع خبر : yjc.news