حضور شهردار تهران در جلسه شورای شهر

حضور شهردار تهران در جلسه شورای شهر
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران در جسله آتی شورا خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir