فردا ؛تعطیلی ادارات ۶ شهر لرستان

فردا ؛تعطیلی  ادارات ۶ شهر لرستان
فردا فعالیت ادارات، بانکها و دستگاههای اجرایی شهرهای،خرم آباد،کوهدشت ، رومشکان پلدختر،چگنی و دورود تعطیل شد
منبع خبر : iribnews.ir