نشست اتحادیه عرب با محور بازگشت سوریه به این اتحادیه

نشست اتحادیه عرب با محور بازگشت سوریه به این اتحادیه
نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب با موضوع اصلی اجرای تمهیدات و پشتیبانی از نشست آینده سران این اتحادیه در کشور الجزایر در بیروت برگزار شد.
منبع خبر : iribnews.ir