حضور کشورهای بیگانه در دریای خزر منتفی است

حضور کشورهای بیگانه در دریای خزر منتفی است
لاوروف در نشست کشورهای ساحلی دریای خزر اعلام کرد که براساس توافق کشورهای ساحلی هرگونه حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرخزری در منطقه منتفی است.
منبع خبر : mehrnews.com