داعش مسئولیت انفجار ظهر چهارشنبه در کابل را برعهده گرفت

داعش مسئولیت انفجار ظهر چهارشنبه در کابل را برعهده گرفت
گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجار مرگبار ظهر چهارشنبه در کابل را برعهده گرفت.
منبع خبر : mehrnews.com