مسیر ناهموار دریافت مجوز خانه مسافر (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۴/۲۵)

مسیر ناهموار دریافت مجوز خانه مسافر (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۴/۲۵)
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از میان ۳۰۰ هزار خانه‌ای که در زمینه اقامت گردشگر فعالیت می‌کنند تنها ۲۰ هزار خانه مجوز خانه مسافر گرفته اند، حدود ۹۳ درصد خانه ها، مجوز ندارند و خارج از نظارت سازمان‌های مربوط فعالیت می‌کنند. همکارم وهابی گزارش می‌دهد ...
منبع خبر : iribnews.ir