تلاش پارلمان انگلیس برای تحریم خبرنگاران ایران

تلاش پارلمان انگلیس برای تحریم خبرنگاران ایران
پارلمان انگلیس درتلاش است خبرنگاران ایران را که وارد موضوعات خاص شده اند تحریم کند.
منبع خبر : iribnews.ir