نایب قهرمانی بانوان تکواندوکار ناشنوای ایران

نایب قهرمانی بانوان تکواندوکار ناشنوای ایران
تیم ملی کیوروگی بانوان ناشنوای ایران نایب قهرمان مسابقات قهرمانی جهان تکواندو ۲۰۲۱ ناشنوایان شد ، تیم روسیه قهرمان شد و اوکراین به مقام سوم رسید.
منبع خبر : iribnews.ir