داعش مسئولیت انفجارهای کابل را برعهده گرفت

داعش مسئولیت انفجارهای کابل را برعهده گرفت
گروهک تروریستی داعش چهارشنبه شب مسئولیت دو انفجار امروز در کابل پایتخت افغانستان را برعهده گرفت.
منبع خبر : yjc.news