تجارت ۱.۲ میلیارد دلاری ایران و آفریقا/قاره سیاه خریدار ۲.۵ درصد کالا‌های صادراتی ایران

تجارت ۱.۲ میلیارد دلاری ایران و آفریقا/قاره سیاه خریدار ۲.۵ درصد کالا‌های صادراتی ایران
سخنگوی گمرک گفت: بیش از دو میلیون تن کالا به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به آفریقا صادر شد که فقط ۲.۵ درصد کل صادرات ایران در این سال بوده است.
منبع خبر : iribnews.ir