آرامش و امنیت در مرز‌های ایران و افغانستان

آرامش و امنیت در مرز‌های ایران و افغانستان
سخنگوی وزارت امورخارجه گفت: ناامنی در مرز‌های کشورمان با افعانستان وجود ندارد.
­
منبع خبر : iribnews.ir