صنایع و معادن باید در مسیر تقویت ورزش گام بردارند

استاندار کردستان گفت:صنایع، معادن و واحد‌های تولیدی ما باید به این مسیر قدم بگذارند لذا باید آن‌ها را تقویت کنیم تا بتوانند به عرصه تامین مالی حوزه ورزش ورود کنند.
منبع خبر : yjc.news