ترویج و توسعه نماز نیازمند شبکه‌سازی فعالان فرهنگی است

ترویج و توسعه نماز نیازمند شبکه‌سازی فعالان فرهنگی است
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: اقامه نماز باید در زندگی روزمره ارتقا یابد و ترویج و توسعه نماز نیازمند شبکه‌سازی فعالان فرهنگی در کشور است.
منبع خبر : iribnews.ir