پنجاه و یکمین سالگرد درگذشت استاد «محمد معین» برگزار شد

پنجاه و یکمین سالگرد درگذشت استاد «محمد معین» برگزار شد
آستانه اشرفیه- پنجاه و یکمین سالگرد درگذشت دکتر «محمد معین» با حضور معاون امور مجلس رئیس جمهور برگزار شد.
منبع خبر : mehrnews.com