تولید ۳ میلیون خودرو نیازمند مرکز آزمون جاده‌ای و تست تصادف

تولید ۳ میلیون خودرو نیازمند مرکز آزمون جاده‌ای و تست تصادف
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور گفت: اگر می‌خواهیم به تولید ۳ میلیون خودرو تا سال ۱۴۰۴ برسیم، باید مرکزی برای انجام آزمون جاده‌ای و آزمایش‌های (تست) تصادف خودرو داشته باشیم.
منبع خبر : iribnews.ir