شهادت ۴ فلسطینی و بازداشت ۶۰۰ نفر دیگر در قدس اشغالی

شهادت ۴ فلسطینی و بازداشت ۶۰۰ نفر دیگر در قدس اشغالی
نظامیان صهیونیست طی سه ماه گذشته بالغ بر ۶۰۰ شهروند فلسطینی ساکن قدس اشغالی را بازداشت کرده و ۴ فلسطینی را به شهادت رسانده اند.
منبع خبر : mehrnews.com