تفکیک و بازیافت پسماند‌های خشک (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۵/۱۰)

تفکیک و بازیافت پسماند‌های خشک (پیک نیمروزی ۱۴۰۱/۰۵/۱۰)
آمارهای سازمان محیط زیست و شهرداری حاکی ست فقط 10 درصد از حدود 58 هزار تن زباله تولیدی روزانه در کشور، تفکیک می شود. موضوعی که آثار مخرب زیست محیطی دارد و یک آورده ی اقتصادی را هم از بین می برد. همکارم کاظمی و گزارشی در این باره ...
منبع خبر : iribnews.ir