تجلیل از دو افتخار آفرین ایرانی

تجلیل از دو افتخار آفرین ایرانی
با حضور معاون وزیر صمت از دو شخصیت موفق ایرانی تجلیل شد.
منبع خبر : iribnews.ir