اخبار ۲۲ شبکه سه سیما، ۶ فروردین ۱۴۰۱

اخبار ۲۲ شبکه سه سیما، ۶ فروردین ۱۴۰۱
روند کاهشی شهرهای قرمز نقشه کرونایی؛ ستاد ملی مقابله با کرونا: مدارس و دانشگاه ها از چهارده فروردین حضوریست
منبع خبر : iribnews.ir