اهدای دو واحد مسکونی به دو خانواده اصفهانی صاحب چهار قلو

اهدای دو واحد مسکونی به دو خانواده اصفهانی صاحب چهار قلو
۴ قلو‌های اصفهانی صاحب خانه شدند.
منبع خبر : iribnews.ir