روسيه: بی میلی اوکراین علت توقف گفت و گوهاست

روسيه: بی میلی اوکراین علت توقف گفت و گوهاست
منابع وابسته به کاخ کرملین، بی میلی کامل کی یف به ادامه گفتگو را علت توقف مذاکرات روسیه با اوکراین خواندند.
منبع خبر : iribnews.ir