تصویب ۲۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش گاز

تصویب ۲۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش گاز
جلسه کمیته رسیدگی به طرح های جدید سرمایه گذاری وزارت نفت در بخش گاز، به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد
منبع خبر : iribnews.ir