موسوی: از ظرفیت شستا به نفع مردم استفاده کنید

موسوی: از ظرفیت شستا به نفع مردم استفاده کنید
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: امیدوارم بتوانیم به مسئولیت و تکلیفمان در مسیر توسعه و برقراری عدالت به درستی عمل کنیم.
منبع خبر : iribnews.ir