تولید ۲۶ عنوان کتاب با محوریت مناطق حاشیه‌ای در کشور

تولید ۲۶ عنوان کتاب با محوریت مناطق حاشیه‌ای در کشور
رئیس اداره هنر اجتماعی حوزه هنری گفت: ۲۶ عنوان کتاب با محوریت مناطق حاشیه‌ای و نواحی منفصل شهری درکشور تولید می‌شود.
منبع خبر : yjc.news