آلمان در بدترین بحران اقتصادی ۵۰ سال گذشته قرار دارد

آلمان در بدترین بحران اقتصادی ۵۰ سال گذشته قرار دارد
یک گزارش اقتصادی نشان می‌دهد آلمان در بدترین بحران اقتصادی پنجاه سال گذشته قرار دارد.
منبع خبر : iribnews.ir