تخصیص یک میلیارد دلار ارز دولتی، فسادزا در آئین نامه واردات

تخصیص یک میلیارد دلار ارز دولتی، فسادزا در آئین نامه واردات
عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس گفت: تخصیص یک میلیارد دلار ارز دولتی به واردات خودرو، باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir