کمبود آب مهمترین بحران پیش رو کلان شهر‌ها

کمبود آب مهمترین بحران پیش رو کلان شهر‌ها
استاد بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز گفت: اگر روند صعودی مهاجرت به کلان شهر‌ها به درستی مدیریت نشود در آینده‌ای نه چندان دور نبود آب تبدیل به بحرانی مهار نشدنی در کلان شهر‌ها بویژه شیراز خواهد شد.
منبع خبر : yjc.news