اخراج دو دیپلمات آلمانی از روسیه

اخراج دو دیپلمات آلمانی از روسیه
روسیه از اخراج دو دیپلمات آلمانی در واکنش به اقدام مشابه از سوی آلمان خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir