نظارت بر خودروهای مونتاژی

نظارت بر خودروهای مونتاژی
وزیر صمت گفت: نظارت بر قیمت خودروهای تولیدی در بخش خصوصی برعهده وزارت صمت است و باید پیگیری شود.
منبع خبر : iribnews.ir