تاکید بر غیرقانونی بودن تحریم‌های یکجانبه آمریکا

تاکید بر غیرقانونی بودن تحریم‌های یکجانبه آمریکا
الینا دوهان گزارشگر ویژه سازمان ملل بر غیر قانونی بودن تحریم‌های یکجانبه آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تاکید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir