اجرای بیش از ۸۳۰ پروژه مخابراتی در کردستان

اجرای بیش از ۸۳۰ پروژه مخابراتی در کردستان
مدیر مخابرات منطقه کردستان از اجرای ۸۳۰ پروژه مخابراتی در سال ۱۴۰۰ در استان خبر داد.
منبع خبر : yjc.news