حکایت تخم مرغ‌های وارداتیِ تاریخ مصرف گذشته

حکایت تخم مرغ‌های وارداتیِ تاریخ مصرف گذشته
در چند روز اخیر خبر‌هایی مبنی بر فروش تخم مرغ‌های تاریخ مصرف گذشته به دست ما رسید که برای پیگیری بیشتر راهی بازار شدیم.
منبع خبر : iribnews.ir