هشدار حزب الله به رژیم صهیونیستی

هشدار حزب الله به رژیم صهیونیستی
رسانه‌های لبنانی اعلام کردند، «عباس ابراهیم» مدیرکل امنیت عمومی لبنان پیام هشداری را از طرف حزب‌الله به «آموس هوکشتاین» میانجیگر آمریکا در مذاکرات ترسیم مرز‌ها میان لبنان و رژیم صهیونیستی منتقل کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir