اعمال منع تردد شبانه از اول آذر ماه/ مدارس از چه زمانی به صورت قطعی باز می شوند؟

اعمال منع تردد شبانه از اول آذر ماه/ مدارس از چه زمانی به صورت قطعی باز می شوند؟
معاون وزیر بهداشت از قطعی شدن لغو محدودیت های شبانه در جلسه روز دوشنبه با وزارت کشور، خبر داد.
منبع خبر : yjc.news