احیاء ۴۶۰ واحد تولیدی غیرفعال در سه ماهه گذشته

احیاء ۴۶۰ واحد تولیدی غیرفعال در سه ماهه گذشته
در چهارمین جلسه نهضت احیای واحدهای تولیدی و اقتصادی غیرفعال به ریاست معاون اول رییس جمهور، گزارشی از ۴۶۰ واحد احیاء شده در سه ماهه گذشته ارائه و راهکارهایی برای تسریع در اجرای این نهضت مصوب شد.
منبع خبر : iribnews.ir