پایان رای گیری انتخابات مجلس لبنان

پایان رای گیری انتخابات مجلس لبنان
تمام ۱۷۵۵ شعب اخذ رای در ۱۵ منطقه انتخاباتی لبنان بسته شدند.
منبع خبر : iribnews.ir