گرمای فلج‌کننده در اروپا

گرمای فلج‌کننده در اروپا
کارشناسان هواشناسی معتقدند گرمایش جهانی آب و هوا، مشخصاً ناشی از فعالیت بشر است.
منبع خبر : iribnews.ir