فراهم شدن شرایط برای انتخاب رشته دانش موزان پایه دهم

فراهم شدن شرایط برای انتخاب رشته دانش موزان پایه دهم
دانش موزان پایه دهم برای انتخاب رشته پایه یازدهم و ثبت نام مشکلی ندارند.
منبع خبر : iribnews.ir