دستور رفع موانع سرمایه گذاری در دیدار مردمی معاون اول قوه قضائیه

دستور رفع موانع سرمایه گذاری در دیدار مردمی معاون اول قوه قضائیه
معاون اول قوه قضائیه در سفر استانی رئیس دستگاه قضا به استان یزد، از نزدیک به بررسی مسائل و مشکلات حقوقی مردم پرداخت.
منبع خبر : iribnews.ir