پیگیر راه اندازی شرکت الیاف هستیم

پیگیر راه اندازی شرکت الیاف هستیم
مدیر کل دفتر صنایع نساجی وزارت صمت با بیان اینکه پیگیر هستیم تا شرکت الیاف با حداکثر توان تولید کار کند, گفت: شنیده ها حاکی از آن است که می خواهند این واحد را تغییر کاربری دهند.
منبع خبر : iribnews.ir