اتهام زنی سایبری آمریکا، انگلیس و استرالیا علیه ایران

اتهام زنی سایبری آمریکا، انگلیس و استرالیا علیه ایران
آمریکا، انگلیس و استرالیا به صورت همزمان با انتشار بیانیه‌ای مشترک به طرح اتهامات سایبری علیه ایران پرداختند.
منبع خبر : mehrnews.com