هشدار جدی تعزیرات درباره برخورد شدید با احتکار و گرانفروشی

هشدار جدی تعزیرات درباره برخورد شدید با احتکار و گرانفروشی
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: با هر گونه احتکار و گرانفروشی برخورد قاطع و توام با سرعت خواهیم داشت و این برخورد ها ادامه دار خواهد بود.
منبع خبر : iribnews.ir