شکستن طلسم ۶ ساله مدال آوری جهانی تکواندوی بانوان

شکستن طلسم ۶ ساله مدال آوری جهانی تکواندوی بانوان
ملی پوشان تکواندوی بانوان موفق شدند با کسب عنوان سومی جهان، رنکینگ خود را افزایش دهند.
منبع خبر : yjc.news