بهینه‌سازی و افزایش تولید پتروشیمی با همکاری نخبگان ایرانی

بهینه‌سازی و افزایش تولید پتروشیمی با همکاری نخبگان ایرانی
همکاری دو دانشگاه بزرگ کشور با یکی از شرکت‌های پتروشیمی در عسلویه منجر به تولید دانش فنی طراحی تولید و ساخت واحد‌های متانول در کشور شده است.
منبع خبر : iribnews.ir