تخصيص زمین به طرح نهضت ملی مسکن در استان البرز

تخصيص زمین به طرح نهضت ملی مسکن در استان البرز
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت تخصيص ۶۵۶ قطعه زمین براي طرح نهضت ملی مسکن در استان البرز پيش بيني شده است.
منبع خبر : iribnews.ir