تامین مالی کسب و کار‌های نوپا از طرق فرابورس

تامین مالی کسب و کار‌های نوپا از طرق فرابورس
شرکت فرابورس برای حل مشکل تامین مالی کسب و کار‌های نوپا، سکوی برای میزبانی سرمایه گذاران فراهم کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir