اوقات شرعی سوم مهر ماه در سمنان

اوقات شرعی سوم مهر ماه در سمنان
امروز یکشنبه، سوم مهر ماه، بیست و هشتم صفر، بیست و پنجم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir