تجلیل رئیس حزب وطن ترکیه از شخصیت شهید سلیمانی

تجلیل رئیس حزب وطن ترکیه از شخصیت شهید سلیمانی
رئیس حزب وطن ترکیه گفت، ما در ادامه مسیر مبارزه با امپریالیسم آمریکا و رژیم صهیونیستی، شهید قاسم سلیمانی را همواره در کنار خود می‌بینیم.
منبع خبر : iribnews.ir